LACTIMA Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o  przesłanie oferty cenowej na kocioł topialniczy jako uniwersalnej maszyny do rozdrabniania, mieszania, podgrzewania i emulgowania, do wytwarzania serów topionych.
Ilość 2 sztuki.   
Załączniki:
SIWZ . KOCIOŁ TOP. 04.04.2018
   
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim i przesłana w oryginale, ze złożonymi podpisami  do siedziby firmy LACTIMA Sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 14 – 300 Morąg.
Termin złożenia oferty : 18.04.2018