Dofinansowanie UE

Firma LACTIMA Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Promocja i rozwój sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na rynkach międzynarodowych” Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży serów topionych marki LACTIMA za granicą, pozyskanie nowych klientów zagranicznych oraz promocja marki LACTIMA za granicą.

Planowane efekty:

W wyniki podjętych działań  nawiązana zostanie współpraca handlowa z 8 nowymi odbiorcami zagranicznymi w latach 2020-2021. Wzrośnie wartość eksportu firmy  – w 2021 r będzie wyższa o 7,7% w porównaniu do 2018 r. Wzrośnie wartość eksportu serów topionych marki LACTIMA – w 2021 r będzie wyższa o 10,2% w porównaniu do 2018 r.

 

Wartość projektu:

322 491,41 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

193 494,84 PLN