LACTIMA Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o  przesłanie oferty cenowej na maszynę do dozowania i  pakowania w okrągłe kartonowe pudełka uformowanych w krążki 8 trójkątnych porcji (po 4 porcje, w dwóch różnych smakach) sera topionego.
Ilość 1 sztuka.     
                                                                                                                                                
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia