LACTIMA Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o  przesłanie oferty cenowej na mieszalnik do sera ze zbiornikiem buforowym i pompą  do transportu sera.
Ilość: 1 sztuka
Załączniki:
SIWZ MIESZALNIK BUFOR 2000 05.04.2018
Scan – posadowienie mieszalnika i bufora. zał. A
Scan -posadowienie mieszalnika i bufora. Zał. B

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim i przesłana w oryginale, ze złożonymi podpisami  do siedziby firmy LACTIMA Sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 14 – 300 Morąg.
Termin złożenia oferty : 18.04.2018