Zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostawa dwóch przenośnych paneli promocyjnych z logo Marki Polskiej Gospodarki

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Data publikacji 10.04.2017
 

Unieważnienie postępowania dotyczącego zapytanie ofertowego – Wykonanie i dostawa dwóch przenośnych paneli promocyjnych z logo Marki Polskiej Gospodarki

 
Załącznik 1
Data publikacji: 21.04.2017