Go to brand

Promocja i rozwój sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na rynkach międzynarodowych

Firma LACTIMA Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Promocja i rozwój sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na rynkach międzynarodowych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu

Projekt zakłada udział jako wystawca w międzynarodowych targach spożywczych oraz w misjach handlowych, udział w rozmowach B2B, poszukiwanie nowych rynków zbytu dla serów topionych pod marką LACTIMA, nawiązywania nowych kontaktów handlowych, pozyskiwanie nowych zagranicznych odbiorców (dystrybutorzy, importerzy, sieci handlowe), szeroko rozumianą promocję marki serów topionych LACTIMA wśród klientów (kupców) i konsumentów w szczególności podczas targów i misji zagranicznych, umocnienie i rozwój sprzedaży do aktualnych odbiorców zagranicznych. Podczas wystawiennictwa na targach planuje się prezentacje i degustacje produktów oraz wykorzystanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Projekt realizuje cele zawarte w „Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych”.

Zadania planowane do realizacji

1) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition w 2016
2) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej do Indii podczas targów Annapoorna World of Food India w 2016
3) Udział jako uczestnik w indywidualnej misji do Korei podczas targów Seoul Food & Hotel w Seulu w 2017
4) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej do Indii podczas targów Annapoorna World of Food India w 2017
5) Udział jako wystawca w targach ANUGA w Kolonii w 2017
6) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2018
7) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej do Singapuru podczas targów Food & Hotel Asia w 2018
8) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej do Indii podczas targów Annapoorna World of Food India w 2018
9) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition w 2018
10) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2019 r
11) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej do Singapuru podczas targów Food & Hotel Asia w 2018
12) Udział jako uczestnik w indywidualnej misji gospodarczej do Japonii w 2017
13) Udział jako uczestnik w indywidualnej misji gospodarczej do Chin (Hong Kong) podczas targów HKTDC Food Expo 2017 w Hong Kongu

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej serów topionych z marką LACTIMA i rozpoznawalności marki LACTIMA za granicą, a w szczególności pozyskanie kontrahentów dla serów topionych z marką LACTIMA w krajach, gdzie do tej pory sery topione z marką LACTIMA nie były sprzedawane oraz wzrost sprzedaży w krajach, gdzie sery topione marki LACTIMA są już obecne.
Planowane efekty w wyniku realizacji projektu to:
– wzrost w latach 2016-2019 o 8 ilości klientów eksportowych, kupujących produkty LACTIMA w porównaniu do 2016 r.
– wzrost o 7,75% wartości sprzedaży produktów na eksport w 2019 r w porównaniu do 2015 r.
– wzrost o 10% wartości sprzedaży produktów z marką LACTIMA na eksport w 2019 r w porównaniu do 2015 r.

Wartość projektu: 546 850 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 322 950 PLN

Okres realizacji projektu: 03.08.2016 – 30.06.2019

Zakładka z przetargami