Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego na dz. nr 269/1 i 269/2

Zapytanie  ofertowe

Rozbudowa budynku wyrobów gotowych o magazyn opakowań wraz z  przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dz. nr 269/1 i 269/2 przy ul. Kaszubskiej 6 w Morągu

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)