Zapytanie ofertowe nr 4/GTB/2018

Zapytanie ofertowe

Wynajęcie powierzchni oraz zabudowa stoiska wystawowego podczas targów
SIAL Paris 21-25 października 2018 roku

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1

 

Data publikacji 15.01.2018

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/GTB/2018

Data publikacji 24.01.2018