Zapytanie ofertowe nr 3/GTB/2018

Zapytanie ofertowe
Wynajęcie powierzchni oraz zabudowa stoiska wystawowego podczas targów
SIAL CHINA, Szanghaj 16-18 maja 2018 roku

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1

 

Data publikacji 15.01.2018

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/GTB/2018
Data publikacji 24.01.2018