Zapytanie ofertowe nr 1/GTB/2017

Zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostawa dwóch przenośnych paneli promocyjnych z logo Marki Polskiej Gospodarki

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Data publikacji 10.04.2017

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego zapytanie ofertowego – Wykonanie i dostawa dwóch przenośnych paneli promocyjnych z logo Marki Polskiej Gospodarki

 

Załącznik 1

Data publikacji: 21.04.2017